විතාරන්දෙණියෙන් පතරොම් සහ පතුරොම් කොපු කිහිපයක් සොයා ගැනේ

 ඡායාරූපය:

විතාරන්දෙණියෙන් පතරොම් සහ පතුරොම් කොපු කිහිපයක් සොයා ගැනේ

තංගල්ල - වීරකැටිය ප්‍රධාන මාර්ගයේ විතාරන්දෙණිය ප්‍රදේශයේ වෙල්යායක් අසළ දමාගොස් තිබූ ජීව පතරොමක් සහ හිස් පතරොම් කොපු කිහිපයක් අද (06) වීරකැටිය පොලීසියේ නිලධාරීහු සොයා ගෙන තිබේ.

පතරොම් තුවක්කු සඳහා යොදන දිරාගිය ජීව පතරොමක්, ගුවන්යානා නාශක අවිවලට යොදන භාවිත කරන ලද හිස් පතරොම් කොපු දෙකක්, ටී 56 ගිනිඅවි සඳහා යොදන භාවිත කරන ලද පතරොම් කොපුවක් මෙලෙස සොයාගෙන ඇත. මාර්ගයේ ගමන් කරමින් සිටි අයකු මෙය දැක ඒ පිළිබඳව වීරකැටිය පොලීසිය දැනුවත් කර ඇති අතර මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර විමර්ශන කටයුතු සිදුකෙරේ.