පෞද්ගලික බස් රථ සදහා GPS තාක්ෂණය සහ ඉලෙක්ට්‍රොනික් ටිකට් මැෂින්

 ඡායාරූපය:

පෞද්ගලික බස් රථ සදහා GPS තාක්ෂණය සහ ඉලෙක්ට්‍රොනික් ටිකට් මැෂින්

ගුණාත්මක ප්‍රවාහන සේවයක් ලබාදීමේ අරමුණින් මධ්‍යම පළාතේ පෞද්ගලික බස් රථ සඳහා GPS උපකරණ සහ ඉලෙක්ට්‍රොනික් ටිකට් මැෂින් ලබා දීමට උපාය මාර්ගික නගර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය මගින් කටයුතු යොදා තිබෙන බව උපාය මාර්ගික නගර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ නියෝජ්‍ය ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ එල්.එල්.ඒ පීරිස් මහතා පවසයි. ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළේ ඊයේ (25) පැවති මහනුවර දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීමේදීය.

 

ඒ අනුව එම ව්‍යාපෘතිය මඟින් මධ්‍යම පළාතේ බස් රථ 2380ක් සඳහා රුපියල් මිලියන 25කට ආසන්න මුදලක් වැය කොට GPS උපකරණ ලබා දී ඇති අතර, බස් රථ 1650ක් සඳහා ඉලෙක්ට්‍රොනික් ටිකට් මැෂින් ලබාදී තිබේ. ඒ සදහා වැය කොට ඇති මුදල මිලියන 65කි. අදාළ උපකරණ මේ වන විටත් මධ්‍යම පළාත් ප්‍රවාහන අධිකාරිය වෙත ලබාදී ඇති බව පැවසූ ඒ මහතා නොබෝ දිනකින් ඒවා බස් රථ සඳහා බෙදා හැරීමට නියමිත බවද පැවසීය.  

මගී ජනතාව වෙත ගුණාත්මක ප්‍රවාහන සේවයක් ලබාදීමේ අරමුණින් මෙම වැඩසටහන දියත් කළ බව පැවසූ ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂවරයා මහනුවර ඉදි කෙරෙමින් පවතින බහුමාදිලි ප්‍රවාහන පර්යන්තය ඉදි කිරීමෙන් අනතුරුව මගී ජනයාට මෙන්ම බස්රථ හිමියන්ටද පහසුකම් රැසක් ලැබෙන බවද පෙන්වා දෙන ලදී. මීට අමතරව බෝගම්බර අන්තර්වාර බස් පර්යන්තයක් සහ මහනුවර ඔර්ලෝසු කනුව අසළ බස් පර්යන්තය අලුතින් ඉදි කිරීමටද මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ කටයුතු යොදා ඇති අතර, ඒ සදහා මිලියන 200ක මුදලක් වෙන් කොට තිබේ. උපාය මාර්ග නගර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය මහ නගර සංවර්ධන සහ බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යංශය යටතේ ක්‍රියාත්තම කෙරෙන ව්‍යාපෘතියකි.