ඖෂධ මිලදී ගැනීමේදී පූජ්‍ය පක්ෂයටත් සියයට 05ක වට්ටමක්

 ඡායාරූපය:

ඖෂධ මිලදී ගැනීමේදී පූජ්‍ය පක්ෂයටත් සියයට 05ක වට්ටමක්

ඖෂධ මිලදී ගැනීමේදී පූජ්‍ය පක්ෂය සදහා සියයට 5ක වට්ටමක් ලබාදෙන ලෙස සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාවේ සභාපති අචාර්ය එම්. එච්.එම් රූමි මහතා වෙත උපදෙස් ලබා දී තිබේ.

රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාවේ 42 වන ඔසුසල මාතලේ නගරයේදී අද පෙරවරුවේ විවෘත කළ අතර, එම අවස්ථාවේදී සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා මෙම උපදෙස් ලබා දී ඇත. මේ වන විට ගර්භනී කාන්තාවන්ට, වයස අවුරුදු 05ට අඩු දරුවන්ට, වයස අවුරුදු 55 ඉක්ම වූ ඡ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්ට රණවිරු වරප්‍රසාද කාඩ්පත් හිමියන්ට ඖෂධ මිලදී ගැනීමේ දී රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව මගින් සියයට 5ක වට්ටම් මුදලක් ලබාදෙයි.