මන්නාරම සමූහ මිනීවලේ කැනීම් මාස 3කට නවතී

 ඡායාරූපය:

මන්නාරම සමූහ මිනීවලේ කැනීම් මාස 3කට නවතී

මන්නාරම සමූහ මිනී වලේ කැනීම් කටයුතු ඉදිරි මාස 3ක කාලයක් තාවකාලිකව නැවැත්වීමට මන්නාරම මහේස්ත්‍රාත්වරයා නියෝග කර තිබේ.

 

මිනී වලේ කටයුතු පිළිබඳව එහි කැනීම් කටයුතු භාර විශේෂඥ වෛද්‍යවරු, පුරාවිද්‍යා නිලධාරීන්, පොලීසිය, රස පරීක්ෂක අංශ එක්ව කළ විශේෂ සාකච්ජාවකින් පසුව මෙම නියෝගය මහේස්ත්‍රාත්වරයා ලබා දී ඇත. මෙම සමූහ මිනී වලෙන් අස්ථි කොටස් මළ සිරුරු 342ක සොයා ගත් අතර මෙම අස්ථි කාල නිර්ණය සඳහා කාබන් පරීක්ෂාවකට ලක් කෙරිණ. අමෙරිකාවේ ෆ්ලොරීඩාහි සිදුකළ පරීක්ෂණයේදී මෙම මළ සිරුරු ක්‍රි.ව. 1450 - 1650 අතර කාලයේ බවට තීරණය විය.

 

පසුගිය වසරේ මාර්තු මාසයේදී මන්නාරම සතොස ගොඩනැගිල්ලේ ඉදිකිරීම් ආරම්භ කිරීමට පොළව කැණීමේදී අස්ථි කොටස් සොයා ගැනීමත් සමග එම ස්ථානයේ කැණීම් ආරම්භ කෙරිණ. කෙසේ නමුත්, ඉදිරි පුරා විද්‍යාත්මක කටයුතු සඳහා කැනීම් ඊයේ සිට (23) මාස 03කට තාවකාලිකව නතර කෙරිණ.