ප්‍රධාන රෝහල් 10ක ආඝාත ඒකක ඉදිකිරීම කඩිනම් කෙරේ

 ඡායාරූපය:

ප්‍රධාන රෝහල් 10ක ආඝාත ඒකක ඉදිකිරීම කඩිනම් කෙරේ

දිවයින පුරා ප්‍රධාන රෝහල් 10ක ඉදිකෙරෙන ආඝාත ඒකකවල ඉදිකිරීම් කටයුතු කඩිනම් කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙස සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දී තිබේ.

 

ඊයේ (17) ශ්‍රී ලංකා ආඝාත රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ සංගමය සහ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා අතර සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේදී පැවැති සාකච්ඡාවකදී මෙම උපදෙස් ලබාදී ඇත.

කරාපිටිය ශික්ෂණ රෝහලේ ඉදිකෙරෙන ආඝාත ඒකකය සඳහා මිලියන 689ක්ද, පොළොන්නරුව මහ රෝහලේ ඉදිකරන ආඝාත ඒකකය සඳහා රුපියල් මිලියන 348ක්ද, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් වැය කරයි. රුපියල් මිලියන 633ක් වැය කරමින් යාපනය ශික්ෂණ රෝහලේද, රුපියල් මිලියන 230ක් වැය කරමින් කුරුණෑගල ශික්ෂණ රෝහලේද, රුපියල් මිලියන 213ක් වැය කරමින් අම්පාර මහ රෝහලේද ආඝාත ඒකක ඉදිකරයි. ඉදිරියේදී රත්නපුරය, අනුරාධපුරය, මහනුවර සහ මුල්ලේරියාව යන රෝහල්වල ආඝාත ඒකක ඉදිකරන අතර, ඒ සඳහාද මුදල් වෙන්කර ඇත. ආඝාත රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාව දිනෙන් දින වැඩිවීමේදී ප්‍රතිකාර කිරීමට අවශ්‍ය පහසුකම් ලබාදීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා ගනු ලබන තින්දු තීරණ කෙරෙහි ශ්‍රී ලංකා ආඝාත රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ සංගමය සතුට පළ කළේය.