අල්ලස හා දූෂණය තුරන් කිරීමේ ජාතික සැළැස්ම හෙට

 ඡායාරූපය:

අල්ලස හා දූෂණය තුරන් කිරීමේ ජාතික සැළැස්ම හෙට

ශ්‍රී ලංකාවෙන් අල්ලස, දූෂණය තුරන් කිරීමේ ජාතික ක්‍රියාකරී සැලැස්ම හෙට (18) ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කොළඹ ෂැංග්‍රිලා හෝටලයේදී සිදු කිරීමට නියමිත බව අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව නිවේදනය නිකුත් කරමින් පවසයි.

යහපත් ආකල්පවලින් පොහොසත් දරු පරම්පරාවක් නිර්මාණය කිරීම, කාර්යක්ෂම හා පෞද්ගලික රාජ්‍ය සේවයක් බිහි කිරීම සහ යුක්තිය හා නීතිය සාධාරණව සැමට එකසේ බෙදෙන යුක්තිය පසිඳලීමේ ක්‍රමවේදයක් ඇති කිරීමේ අරමුණින් මෙම ජාතික සැලැස්ම සම්පාදනය කර තිබේ.

මීට සමගාමීව ත්‍යාග රීති අඩංගු යෝජනා කෙටුම්පත, බැඳියාවන් අතර ඝට්ටනයට අදාළ රීති අඩංගු කොට සාදන ලද යෝජනා කෙටුම්පත, රාජ්‍ය නිලධාරීන් බවේ සඳහා සුපිළිපන්න අත්පොත හා අල්ලස් වත්කම් බැරකම් කොමිෂන් සභා මැතිවරණ ප්‍රචාරණ හා හඩ නගන්නන්ට අදාළ නීති කෙටුම්පත් යෝජනා යන ග්‍රන්ථ 4 සිංහල, දමිළ හා ඉංග්‍රීසි භාෂාත්‍රයෙන් එළි දැක්මද එහිදී සිදු කෙරේ. අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව, ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය හා රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය ඇතුළු සියලු ආයතන ඒකාබද්ධව රාජ්‍ය නිලධාරීන්, සියලු පාර්ශවයන් ආවරණය වන පරිදි මහජන අදහස් ලබා ගෙන මෙම ජාතික සැලැස්ම සකස් කරනු ලබන අතර මේ සඳහා කැබිනට් අනුමැතියද ලැබී තිබේ.

මෙහිදී ශ්‍රී ලංකාවෙන් අල්ලස් හා දූෂණ තුරන් කිරීම සඳහා ප්‍රධාන උපාය මාර්ග වශයෙන් නිවාරණය, යහපත් ආකල්ප වර්ධනය කිරීම, විමර්ශනය සහ පැහැදිලි ශක්තිමත් කිරීම සඳහා වන නීති හා නව නීති සහ ප්‍රතිපත්ති හඳුන්වා දීම යන කරුණු 4ක් හඳුනාගෙන ඇත.