ග්‍රාමශක්ති වැඩපිළිවෙල ඉතා සාර්ථකයි

 ඡායාරූපය:

ග්‍රාමශක්ති වැඩපිළිවෙල ඉතා සාර්ථකයි

ග්‍රාමශක්ති වැඩපිළිවෙල සාර්ථකව සිදු වන බවත් මත්ද්‍රව්‍ය මර්දන වැඩපිළිවෙලට ජනාධිපතිවරයා අතගසා තිබෙන බැවින් එය ඉතා සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක වන බවත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දයාසිරි ජයසේකර මහතා පවසයි. මන්ත්‍රීවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ අද (13 ) පාර්ලිමේන්තුවේදී ජනාධිපතිවරයාගේ වැය ශීර්ෂයට අදහස් දක්වමිනි. එහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ මන්ත්‍රීවරයා මෙසේද කීය.

අද ආණ්ඩුවක් විදියට ජනාධිපතිවරයාගේ නායකත්වය යටතේ අතුරුදහන්වූවන් පිළිබඳ සොයා බැලුවා. එල්. ටී. ටී. ඊ. අතුරු හමුදාවක් හිටියා. අතුරුදහන් වූවන්ගේ කාර්යාලයෙන් මේක විසඳගන්න හැකි වුණා. රටට එරෙහිව ඇති වී තිබෙන තත්ත්වයෙන් ගැලවෙන්න නම් කල්පනාවෙන් කටයුතු කළ යුතුයි. රටට එරෙහිව ඇති තත්ත්වයෙන් රට ගොඩනැගීම බුද්ධිමත්ව කළ යුතුයි. ජනාධිපතිවරයා කණ්ඩායමක් යවන්නේ රටට එරෙහි වීමට නොවෙයි.