කඩුවෙල කාම්බෝජ ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේ අභිනව විහාර මන්දිරය විවෘත කෙරේ

 ඡායාරූපය:

කඩුවෙල කාම්බෝජ ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේ අභිනව විහාර මන්දිරය විවෘත කෙරේ

කඩුවෙල, ඉහළ බෝමිරිය, කාම්බෝජ ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේ අභිනව විහාර මන්දිරය විවෘත කිරීමේ පුණ‍්‍ය උත්සවය ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඊයේ (09) පස්වරුවේ පැවැත්විණි. ඊයේ පස්වරුවේ විහාරස්ථානය වෙත ගිය ජනාධිපතිවරයා පළමුව ආගමික වත්වත්වල නිරතව ආශිර්වාද ලබා ගත් අතර අනතුරුව සමරු ඵලකය නිරාවරණය කර අභිනව විහාර මන්දිරය විවෘත කළේය.

කාම්බෝජයේ වටී ලංකා විහාරයෙහි රෝපණය කිරීම සඳහා ශ්‍රී මහා බෝධි අංකුරයක් එම විහාරාධිපති පූජ්‍ය අරියවංස නායක හිමිපාණන් වහන්සේ වෙත පිළිගැන්වීමද එහිදී ජනාධිපතිවරයා අතින් සිදු විය. කාම්බෝජ උප සංඝරාජ පූජ්‍ය ඔමි ලිමි හෙඩ් නායක හිමිපාණන් වහන්සේ විසින් ජනාධිපතිවරයා වෙත සමරු තිළිණයක් පිළිගැන්වූ අතර ජනාධිපතිවරයාද උන්වහන්සේ වෙත සමරු තිළිණයක් පිළිගැන්වීය.

එහිදී විහාර මන්දිරය නිර්මාණය කිරීමට දායක වූ කාම්බෝජ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියාද ජනාධිපතිවරයා අතින් ඇගැයීමට ලක් කෙරිණි. එමෙන්ම කාම්බෝජ ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේ භික්ෂූන් වහන්සේලා වෙත ඇගැයීම් සහතික පිළිගැන්වීමද ජනාධිපතිවරයා අතින් සිදු විය.