රජය ආර්ථිකය හා විදෙස් ප්‍රතිපත්තිය කළමනාකරණය කළා

 ඡායාරූපය:

රජය ආර්ථිකය හා විදෙස් ප්‍රතිපත්තිය කළමනාකරණය කළා

වත්මන් රජය ආර්ථික කළමනාකරණයත් විදෙස් ප්‍රතිපත්ති කළමනාකරණයත් සිදු කර තිබෙන බව සභානායක, අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා පවසයි. අමාත්‍යවරයා අද (07) පාර්ලිමේන්තුවේදී අයවැය දෙවැනිවර කියවීමේ විවාදයේදී අදහස් දක්වමින් මේ බව පැවසීය.

මේ වසරේ බිලියන 5.9ක ණය ගෙවීමට තිබෙන බව කී අමාත්‍යවරයා පසුගිය රජය වසර දෙකක් තිබියදී මැතිවරණයකට ගියේ ආර්ථිකය කළමනාකරණය කර ගැනීමට නොහැකි වූ නිසා ප්‍රකාශ කළේය.

පසුගිය රජය ක්‍රියාත්මක කළ ආදායම් නොමැති ව්‍යාපෘති නිසා ආර්ථිකය අර්බුදයකට ලක්විය.එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහන යටතේ බැංකු ක්‍රමය ගමට ගොස් ඇති බව කී අමාත්‍යවරයා,උසස් පෙළ සමත් සිසුන් සඳහා විදේශීය විශ්වවිද්‍යාලවලට ඇතුළත් වීමට ශිෂ්‍යත්ව ක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක කිරීම මෙවර අයවැයෙන් සිදු කර ඇතැයි ද අමාත්‍යවරයා පැවසී ය. තවද ලක්ෂ 10ක් පවුල් වෙත සනීපාරක්ෂක පහසුකම් වෙනුවෙන් මුදල් වෙන්කර ඇති බවත් අමාත්‍යවරයා විවාදයට එක්වෙමින් පැවසීය.