රටේ සංවර්ධන ඉලක්කයන් ඔස්සේ ඉදිරිපත් කළ අයවැයක්

 ඡායාරූපය:

රටේ සංවර්ධන ඉලක්කයන් ඔස්සේ ඉදිරිපත් කළ අයවැයක්

මෙවර අයවැය රටේ සංවර්ධන ඉලක්කයන් ඔස්සේ ඉදිරිපත් කළ අයවැයක් බව අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මහතා පවසයි. අමාත්‍යවරයා අද (07) පාර්ලිමේන්තුවේදී අයවැය දෙවැනිවර කියවීමේ විවාදයට එක්වෙමින් මේ බව පැවසීය.

සියලු අංශ ශක්තිමත් කරමින් අයවැය ඉදිරිපත් කර ඇති බව කී අමාත්‍යවරයා, ඇතැම් දිස්ත්‍රික්කවලට සිදුව තිබූ අසාධාරනකම් නිවැරැදි කළ අයවැයක් බවද පැවසි ය.ඒ අනුව මෙවර අයවැය අභියෝග රැසක් ජයගත් අයවැයක් බවද අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දුන්නේය.

වත්මන් රජය සමස්ත රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ වැටුප දෙගුණයකට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් ඉහළ නැංවීය.විශ්‍රාමිකයින් ශක්තිමත් කිරීමට අයවැයෙන් පියවර ගෙන ඇත.වසර විස්සකට පසුව ත්‍රිවිධ හමුදාවේ දීමනා වැඩි කිරීමට පියවර ගෙන ඇත. මෙවර අයවැයෙන් සමස්ත රාජ්‍ය සේවයම ශක්තිමත් කර ඇත. ග්‍රාමනිලධාරීන් 14022කට පරිගණක යන්ත්‍ර ලබාදීමටත් කාර්යාල පහසුකම් ලබාදීමටත් ක්‍රියාකරන බව අමාත්‍යවරයා පැවසීය.