අද ප්‍රදේශ රැසක දැඩි උණුසුම් කාලගුණයක්

 ඡායාරූපය:

අද ප්‍රදේශ රැසක දැඩි උණුසුම් කාලගුණයක්

අද දිනයේ උතුරු මැද, නැගෙනහිර පළාත්වලත් පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේත් උණුසුම් කාලගුණය සම්බන්ධයෙන් දැඩි අවධානයෙන් සිටින්නැයි කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ ස්වභාවික විපත් පිළිබඳ පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමේ මධ්‍යස්ථානය ජනතාවට උපදෙස් දෙයි.

එම දෙපාර්තුමේන්තුව සඳහන් කළේ, මේ හේතුවෙන් විශේෂයෙන් ජලය වැඩි වශයෙන් පානය කිරීමට හා සෙවණ සහිත ස්ථානවල ගැවසීමටද ජනතාව වග බලාගත යුතු බවයි.