සිනමා කර්මාන්තය ශක්තිමත් කිරීම වෙනුවෙන් දිගුකාලීන වැඩපිළිවෙලක්

 ඡායාරූපය:

සිනමා කර්මාන්තය ශක්තිමත් කිරීම වෙනුවෙන් දිගුකාලීන වැඩපිළිවෙලක්

සිනමා කර්මාන්තය ශක්තිමත් කිරීම වෙනුවෙන් කෙටි කාලීන, මධ්‍ය කාලීන හා දිගු කාලීන වැඩපිළිවෙලක් අමාත්‍යාංශය විසින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට පියවර ගෙන ඇතැයි නිවාස, ඉදිකිරීම් හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසයි. අමාත්‍යවරයා අද (06) පාර්ලිමේන්තුවේදී මේ බව අමාත්‍යාංශ නිවේදනයක් ඉදිරිපත් කරමින් පැවසීය.


විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් පසුගිය දිනෙක ස්ථාවර නියෝග 27(2) යටතේ යොමු කළ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු වශයෙන් අමාත්‍යවරයා අමාත්‍යාංශ නිවේදනය ඉදිරිපත් කළේය. චිත්‍රපට නිෂ්පාදනය සඳහා බදු සහන නැවත ලබාදීමට කටයුතු කරන බව කී අමාත්‍යවරයා, චිත්‍රාගාර, කාර්මික අංශයේ යටිතල පහසුකම් ලබාදීම සඳහා පවතින ගැටළු හඳුනාගෙන කෙටි කාලීන, දිගු කාලීන, ක්‍රමවේදයක් සකස් කිරීමට පියවර ගෙන ඇතැයි ප්‍රකාශ කළේය. එමෙන්ම ඊ - ටිකටින් ක්‍රමය සිනමාශාලා සඳහා හඳුන්වාදීමට සැලසුම් කොට ඇති බවත් පැවසූ අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ සිනමාශාලාවල ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍ර ඩිජිටල් තාක්ෂණය යටතේ ලබාදීමට ඉල්ලුම් කර තිබෙන බවයි.