2019 අයවැය අදයි

 ඡායාරූපය:

2019 අයවැය අදයි

දුප්පත්කම දුරු කිරීමට ඉවහල් වන නව ව්‍යවසායකත්වයන් ගොඩනැංවෙන යෝජනා ඇතුළත් සෑම අතින්ම ජනතාව සවිබල ගැන්වෙන 2019 අයවැය මුදල් ඇමැති මංගල සමරවීර මහතා විසින් අද (5) පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය. නිදහසින් පසු සැකසුණු 73 වැනි අයවැය මෙය වන අතර වත්මන් රජයේ පස්වැනි අයවැයද මෙයයි.

“ව්‍යවසායකත්ව ශ්‍රී ලංකාවක් බිහි කිරීම” පදනම් කරගනිමින් ජනතාවට දිරියෙන් නැඟී සිටීමට අවශ්‍ය ශක්තිය හා දුප්පතුන්ට රැකවරණය ලබාදෙන යෝජනා රජය සිය පස්වැනි අයවැයෙන් ඉදිරිපත් කෙරෙයි.

2019 අයවැයේ සමස්ත රාජ්‍ය වියදම රුපියල් බිලියන 4550ක් වන අතර රාජ්‍ය ආදායම රුපියල් බිලියන 2400 ක් වනු ඇතැයි ගණන් බලා තිබේ. අය වැය පරතරය 2020 වන විට දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් සියයට 3.5ක ප්‍රතිශතයක් ලෙස අඩු කර ගැනීම ඉලක්ක කරගෙන කටයුතු කරන මෙම රජය 2015 වසරේ සිටම ක්‍රම ක්‍රමයෙන් එම ඉලක්කය සපුරා ගනිමින් පවතී.

අයවැය දෙවැනි වර කියවීමේ විවාදය මාර්තු මස 06 වැනි දින සිට 12 දින දක්වා පැවැත්වෙන අතර එදින සවස්වරුවේදී දෙවැනි වර කියවීමේ ඡන්ද විමසීම පැවැත්වීමට නියමිතය. අයවැය තෙවැනි වර කියවීමේ කමිටු විවාදය මාර්තු මස 13 වැනිදා සිට අප්‍රේල් මස 05 වැනිදා දක්වා පැවැත්වීමෙන් අනතුරුව අප්‍රේල් මස 05 වැනිදා සවස් භාගයේදී අයවැය සඳහා වන අවසන් ඡන්ද විමසීම සිදු කරනු ලැබේ.

 


ජනප්‍රිය ලිපි