කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ කිහිපයකට පැය 24ක ජල කප්පාදුවක්

 ඡායාරූපය:

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ කිහිපයකට පැය 24ක ජල කප්පාදුවක්

හෙට පෙරවරු 9 සිට අනිද්දා පෙරවරු 9 දක්වා පැය 24ක කාලයක් මහරගම ඇතුළු ප්‍රදේශ කිහිපයක ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලපවහන මණ්ඩලය පවසයි.

කොළඹ දිස්ත්‍රික් නැගෙනහිර නගර ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය යටතේ ජලනළ පද්ධතිය වැඩිදියුණු කිරීම හේතුවෙන් මෙලෙස ජල සැපයුම අත්හිටුවේ. ඒ අනුව මහරගම, බොරලැස්ගමුව, කොට්ටාව, පන්නිපිටිය, රුක්මල්ගම, පැලැන්වත්ත, මත්තේගොඩ, හෝමාගම, මීපේ සහ පාදුක්ක යන ප්‍රදේශවලට පැය 24ක කාලයක් ජල සැපයුම අතිහිටුවීමට නියමිතය.