වෛරී ප්‍රකාශන මැඩලීමට ෆේස්බුක් ආයතනයෙන් නව පියවර

වෛරී ප්‍රකාශන මැඩලීමට ෆේස්බුක් ආයතනයෙන් නව පියවර

සමාජ මාධ්‍ය වෙබ් අඩවි හරහා වෛරී ප්‍රකාශන හා පණිවිඩ හුවමාරු කිරීම වැළැක්වීම සඳහා වෙනම කණ්ඩායමක් මේ වන විට ස්ථාපිත කර ඇති බවත් ඒ පිළිබඳව සිය සංගමයටද දන්වා ඇති බවත් ශ්‍රී ලංකා පරිවර්තන සමූහයේ සභාපති රජීව් කුරුවිටගේ මැතිව් මහතා පෙරේදා (23) නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පැවසීය.

ෆේස්බුක් ප්‍රමිතීන් උල්ලංඝනය කරන ගිණුම් හා ප්‍රකාශ ඉවත් කිරීම, ප්‍රචණ්ඩත්වයට තුඩුදිය හැකි අන්තර්ගතයන් පවතින ප්‍රකාශ පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කිරීම යනාදිය අදාළ ඒකකයේ මූලික කාර්යයන් වී තිබේ.

[තියේෂා ද සිල්වා]

මාතෘකා