දරුවන් 12,000ක් ළමා නිවාසවල

 ඡායාරූපය:

දරුවන් 12,000ක් ළමා නිවාසවල

පරිවාස සහ ළමාරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තු කොමසාරිස් ජෙනරාල්

දිවයින පුරා ළමා නිවාස 400ක ළමුන් 12,000ක් පමණ දිවි ගෙවන බවත් එම ළමයින් සම්බන්ධයෙන් දීප ව්‍යාප්ත සමීක්ෂණයක් පැවැත්වීමට පියවර ගෙන ඇති බවත් පරිවාස සහ ළමාරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ කොමසාරිස් ජෙනරාල් චන්දිමා සිගේරා මහත්මිය පැවසුවාය.

එහිදී තවදුරටත් ඇය සඳහන් කළේ ජන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව සමඟ එක්ව දිවයිනේ සියලු ළමා නිවාස ආවරණය වන පරිදි අගෝස්තු සහ සැප්තැම්බර් යන මාසවල මෙම සමීක්ෂණය පැවැත්වීමට නියමිත බවය. ළමා නිවාසවල සිටින දරුවන් අතරින් ඇතැමෙකු දෙමව්පියන් අත්හැර දමා ගිය කුඩා දරුවන් බවත් ඇතැමෙකු වැරදි වැඩවලට හසු වූ දරුවන් බවත් එම සියලු දරුවන් ළමා නිවාසයක සිටිනවාට වඩා පවුල් සමාජයක ජීවත් වීම ඔවුන්ගේ පෞරුෂය වර්ධනය වීමට විශාල පිටිවහලක් වන බවත් ඇය සඳහන් කළාය. ඒ අනුව මෙම සමීක්ෂණයේ අරමුණ එම දරුවන්ගේ වර්තමාන පවුල් තත්ත්වය ඇතුළු කරුණු කිහිපයක් සෙවීමය.

[සුමන උදයන්ත]

මාතෘකා