පොසොන් සතිය අදින් ඇරඹේ

 ඡායාරූපය:

පොසොන් සතිය අදින් ඇරඹේ

රජය විසින් අද (12) සිට ලබන 18 වැනිදා දක්වා පොසොන් සතියක් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති බව ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.

 

‘සබ්බේ තසන්ථි දණ්ඩස්ස යන්න මෙවර පොසොන් පොහොයේ තේමා පාඨය ලෙස තෝරාගෙන ඇති අතර පොසොන් සතියට සමගාමීව ලබන 13 වැනිදා සියලු දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල සහ ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලවල සර්ව රාත්‍රීක පිරිත් පිංකම් රැසක් සංවිධානය කර තිබේ. එම කාර්යයන් සඳහා අවශ්‍ය කෙරෙන මුදල් ප්‍රතිපාදන මේ වන විටත් ලබාදී ඇති බව ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය අවධාරණය කරයි.

 

එමෙන්ම අද (12) සිට 18 වැනිදා දක්වා රජයේ සියලුම ආයතනවල හා ගොඩනැගිලිවල බෞද්ධ කොඩිය ඔසවා තබන ලෙසත්, එම ආයතන සහ ගොඩනැගිලි පොසොන් සැරසිලිවලින් අලංකාරවත් කරන ලෙසත් ජනතාවට දැනුම් දෙයි.