අද සවස සිට කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයකට පැය 16ක ජල කප්පාදුවක්

 ඡායාරූපය:

අද සවස සිට කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයකට පැය 16ක ජල කප්පාදුවක්

කොළඹ හා හෝකන්දර යන ප්‍රදේශ කිහිපයකට අද (23) පස්වරු 06 සිට පැය 16ක කාලයක ජල කප්පාදුවක් සිදු කෙරන බව ජල සම්පාදන හා ජලපවාහන මණ්ඩලය නිවේදනය කරයි.

ඒ අනුව නඩත්තු කටයුත්තක් සඳහා කොළඹ 03, 04, 05, 06 ‍හා හෝකන්දර මෙසේ ජලය සැපයීම අත්හිටුවනු ලැබේ.

එසේම එම කාල සීමාව තුළ කොළඹ, දෙහිවල – ගල්කිස්ස, කොට්ටේ,  කඩුවෙල, මහරගම, බොරලැස්ගමුව, කොළොන්නාව, කොටිකාවත්ත,  මුල්ලෙරියාව,  රත්මලාන හා සොයිසාපුර යන මහල් නිවාස සංකීර්ණවලටත් අඩු පීඩනයක් යටත් ජලය සැපයෙන බව ජල සම්පාදන හා ජලපවාහන මණ්ඩලය සඳහන් කරයි.