තැපැල් වර්ජනය අසාධාරණයි - ඇමති හලීම්

තැපැල් වර්ජනය අසාධාරණයි - ඇමති හලීම්

බඳවා ගැනීමේ පටිපාටි ක්‍රියාත්මක කිරීමට අදාළව ඉදිරිපත් කර ඇති අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශය සම්මත නොකිරීමට එරෙහිව දිවයින පුරා ඊයේ (21) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට පැය 24 අසනීප නිවාඩු වාර්තා කිරීමේ වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයක් ආරම්භ කිරීමට ඒකාබද්ධ තැපැල් වෘත්තීය සමිති සංගමය කටයුතු කළේය.

බඳවා ගැනීමේ පටිපාටිය සම්බන්ධයෙන් මීට පෙර එළඹි එකඟතා ක්‍රියාත්මක නොකිරීම හේතුවෙන් වර්ජනය ක්‍රියාත්මක කරන බව, ඒකාබද්ධ තැපැල් වෘත්තීය සමිති එකමුතුවේ කැඳවුම්කරු චින්තක බණ්ඩාර මහතා සඳහන් කළේය.

බඳවා ගැනීම් පටිපාටි ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී නිලධාරී සේවයේ උසස්වීම්වලට ප්‍රබල ගැටලුවක් ඇති බවත් බඳවා ගැනීමේ ශ්‍රේණියේ සිට උසස්ම ශ්‍රේණි වෙත යාමට අවුරුදු 62ක පමණ සේවා කාලයක් සැපිරිය යුතු බව ඒ මහතා සඳහන් කළේය.

මේ සම්බන්ධයෙන් තැපැල් සේවා සහ මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය ඒ. එච්. එම්. හලීම් මහතා සඳහන් කර සිටියේ තැපැල් වෘත්තීය සමිති වර්ජනයකට යාම අසාධාරණ බවයි. ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම් සම්බන්ධයෙන් රජය අවධානය යොමු කර ඇති අවස්ථාවක රජය අපහසුතාවට පත්කරමින් වර්ජන ක්‍රියාවලියකට යෑම අනුමත කළ නොහැකි බව ඇමතිවරයා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

[සුමන උදයන්ත]

මාතෘකා