සමෘද්ධියට පක්ෂ භේද නෑ : ඇමතිනී තලතා

සමෘද්ධියට පක්ෂ භේද නෑ : ඇමතිනී තලතා

අඩු ආදායම්ලාභීන්ට පක්ෂ භේදයකින් තොරව සමෘද්ධිය ලබා දීම රජයේ ප්‍රතිපත්තිය බව අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය නීතිඥ තලතා අතුකෝරළ මහත්මිය පැවසුවාය.

වසර 20ක් ඇමතිධුරයක් දැරූ විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයකු මෙය යූඑන්පී සමෘද්ධියකැයි පැවසුවද සමෘද්ධියට පෙර පක්ෂය ඇසීම ඔවුන්ගේ පාලන කාලය තුළ පිළිවෙත බව ඇය වැඩිදුරටත් පැවසුවාය. ඇමතිවරිය මෙම අදහස් පළ කළේ නගර සැලසුම් ජල සම්පාදන හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ජාතික ප්‍රජා ජල සැපයුම් දෙපාර්තමේන්තුවේ “ප්‍රජා ජල අභිමානී” ගම් දහසකට සුරක්ෂිත පානීය ජලය 2019 වැඩසටහන යටතේ නිවිතිගල අම්බලන්දෙණිය ජල යෝජනා ක්‍රමය ආරම්භ කිරීමේ අවස්ථාවට එක්වෙමිනි. මෙහි ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව 675ක් වන අතර ව්‍යාපෘතියේ වටිනාකම රුපියල් මිලියන 10.5කි.

මාතෘකා