ගුරු වර්ජනය අසාර්ථකයි : ලංකා ගුරු සංගමය

ගුරු වර්ජනය අසාර්ථකයි : ලංකා ගුරු සංගමය

ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කරගනිමින්, ගුරු සංගම් කිහිපයක් ඊයේ (18) සහ අද (19) යන දෙදින තුළ ක්‍රියාත්මක කළ ලෙඩ නිවාඩු දමා සේවයට නොපැමිණීමේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය මුළුමනින්ම අසාර්ථක බව ලංකා ගුරු සංගමය පෙන්වා දෙයි.

සමස්ත ලංකා උපාධිධාරී ගුරු සංගමය ඇතුළු ගුරු සංගම් කිහිපයක් විසින් මෙම වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය අරඹා තිබිණි.

මේ පිළිබඳව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ලංකා ගුරු සංගමයේ ලේකම් ජෝසප් ස්ටාර්ලින් මහතා ප්‍රකාශ කළේ, මෙම වර්ජනය සඳහා සහාය ලබා නොදීමට ලංකා ගුරු සංගමය ඇතුළු ගුරු සංගම් 27ක් තීරණය කළ බවයි.

වැටුප් විෂමතාව ඇතුළු ඉල්ලීම් කිහියක් මුල් කරගනිමින් මේ ගුරු සංගම් අවස්ථා කිහිපයකදී වැඩවර්ජන සිදු කළද මෙම වැඩවර්ජනය දේශපාලන අරමුණක් මුල්කරගනිමින් සිදුකිරීම හේතුවෙන් එය අසාර්ථක වූ බව එම ලංකා ගුරු සංගමය වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

[ප්‍රසාද් පූර්ණමාල් ජයමාන්න]

මාතෘකා