පාන් මිල නොනඟියි

පාන් මිල නොනඟියි

පෙරේදා (17) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට රුපියල් 5කින් ඉහළ දැමූ ග්‍රෑම් 450 ක් වූ පාන් රාත්තලක මිල ඊයේ (18) රාත්‍රියේ සිට නැවත පැරණි මිල ගණන් යටතේ අලෙවි කරන බව බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය පවසයි.

පසුගියදා (16) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට පිටි සමාගම් විසින් තිරිඟු පිටි කිලෝවක මිල රුපියල් 7.54 කින් ඉහළ දැමූ බවත්, මෙයට සාපේක්ෂව රුපියල් 8 කින් පමණ වැඩි වීමක් සිදු වන බවත් පවසමින් පාන් මිල රු. 5කින් වැඩි කිරීමට මීට පෙර එම සංගමය කටයුතු කළේය.

කෙසේ වෙතත් ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට නැවත පැවති මිලටම පාන් ලබා දෙන බව බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය පවසයි.

[තියේෂා ද සිල්වා]

 

මාතෘකා