ජපානයෙන් ආචාර්ය උපාධිය ගන්න අවස්ථා 2ක්

 ඡායාරූපය:

ජපානයෙන් ආචාර්ය උපාධිය ගන්න අවස්ථා 2ක්

මානව සම්පත් සංවර්ධන ශිෂ්‍යත්ව සඳහා වන ජපන් රජයේ ආධාර වැඩසටහන යටතේ ආචාර්ය උපාධි පාඨමාලාවන් හැදෑරීම සඳහා උපරිම වශයෙන් වාර්ෂිකව අවස්ථා දෙකක් පිරිනැමීමටද ජපාන රජය එකඟත්වය පළකර තිබේ.

 

මෙම වැඩසටහන යටතේ ප්‍රතිලාභ ලබා ගන්නා රාජ්‍ය නිලධාරීන් මෙරට සමාජ හා ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා වඩාත් එලදායී ලෙස හා ආත්ම විශ්වාසයෙන් යුතුව සිය දායකත්වය ලබා දෙන අතර මෙම රටවල් දෙක අතර දැනට පවතින ද්වීපාර්ශ්වික සම්බන්ධතා තවදුරටත් ශක්තිමත් කර ගැනීමටද මෙම වැඩසටහන මඟින් දායකත්වය ලබාදෙනු ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා රජය අපේක්ෂා කරයි.  මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාවට නැංවීම උදෙසා දෙරට අතර හුවමාරු පත්‍ර 02ක් අත්සන් කිරීම හා ජපාන ජාත්‍යන්තර සහයෝගිතා ආයතනය සමඟ ප්‍රදාන ගිවිසුමකට එළඹීම පසුගිය 17 වැනිදා මුදල් අමාත්‍යාංශයේදී සිදු කෙරිණ.

 

ශ්‍රී ලංකා රජය වෙනුවෙන් මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ආර් එච් එස් සමරතුංග මහතාද ජපාන රජය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ජපාන තානාපති අකිරා සුගියාමා මහතා හා ජපාන ජාත්‍යන්තර සහයෝගිතා ආයතනය වෙනුවෙන් එහි ප්‍රධාන නියෝජිත ෆුසාතෝටනකා මහතා විසින් අදාළ ලියකියවිලිවලට අත්සන් තබන ලදී.