අද කඩුවෙල - කොල්ලුපිටිය වාහන ධාවනය පැය 3ක් සීමා කෙරේ

 ඡායාරූපය:

අද කඩුවෙල - කොල්ලුපිටිය වාහන ධාවනය පැය 3ක් සීමා කෙරේ

අද (15) රාත්‍රියේ පැය 03ක කාලයක් කඩුවෙල, කොල්ලුපිටිය මාර්ගයේ රථවාහන ගමනාගමනය සීමා කරන බව පොලීසිය පවසයි.

කඩුවෙල, සංඛපිට්ටි විහාරස්ථානයේ වාර්ෂික ඇසළ පෙරහැර වීදි සංචාරය කිරීම හේතුවෙන් මෙලෙස රඨවාහන ගමනාගමනය සීමාකෙරෙන අතර අද රාත්‍රී 8.00 සිට රාත්‍රී 11.00 දක්වා කාලය තුළ පෙරහැර වීදි සංචාරය කිරීමට නියමිතය. අදාළ කාල සීමාව තුළ විකල්ප මාර්ග භාවිත කරන ලෙස පොලීසිය ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.

ඒ අනුව කඩුවෙල සිට මාලඹේ දෙසට ගමන් කරනු ලබන වාහන කඩුවෙල මංසන්දියෙන් කොළඹ දෙසට ගමන් කර විහාරමාවත හංදියෙන් වමට හරවා මාලඹේ දෙසට ගමන් කිරීමට හැකියාව පවතියි. එමෙන්ම මාලඹේ දෙස සිට කඩුවෙල දෙසට ගමන් ගන්නා වාහන කොතලාවල විහාර මාවතෙන් හරවා හංවැල්ල කොළඹ මාර්ගයෙන් ගමන් කිරීමට හැකි බව පොලීසිය වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.