මහවැලි ජානපදිකයන්ට ඉඩම් ඔප්පු 5,000ක්

මහවැලි ජානපදිකයන්ට ඉඩම් ඔප්පු 5,000ක්

මහවැලි ජානපදිකයන්ට ඉඩම් ඔප්පු 5,000ක් ලබා දීමේ උත්සවය ජූලි 14 වැනිදා පෙරවරු 10.00ට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් වලව කලාපයේ නේවාසික ව්‍යාපාර කළමනාකාර කාර්යාලයීය ක්‍රීඩාංගනයේදී පැවැත්වේ.

සැමට මහවැලි බිමේ උරුමය ලබා දීමේ අරමුණින් ඉඩම් ඔප්පු දෙලක්ෂයක් ප්‍රදානය කිරීමේ ජාතික වැඩසටහනේ තුන් වන අදියර යටතේ මෙම ඔප්පු ප්‍රදානය කෙරේ.

මෙම ව්‍යාපෘතියේ පළමු අදියර යටතේ ඉඩම් ඔප්පු 10,500ක් නුවරගල මහා විද්‍යාලයේදී මහවැලි ජනපදිකයන් වෙත ලබා දුන් අතර එහි දෙවැනි අදියර යටතේ ඉඩම් ඔප්පු 8,000ක් සිරිපුර මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේදී පිරිනැමිණි. ඒ අනුව මේ වනවිට මහවැලි ජනපදිකයන් වෙත ඉඩම් ඔප්පු 18,500ක් ලබා දී ඇති බව මහවැලි සංවර්ධන අධිකාරිය සඳහන් කරයි.

[දිනුක මලින්ද හේරත්]

මාතෘකා