වැව් ගම් පුබුදුව කඩිනම් කරන්න : ජනපතිගෙන් උපදෙස්

වැව් ගම් පුබුදුව කඩිනම් කරන්න : ජනපතිගෙන් උපදෙස්

දිස්ත්‍රික්ක 07ක ජනතාවගේ කෘෂි ආර්ථිකය පෝෂණය කරන ‘වැව් ගම් පුබුදුව’ වැඩසටහන කඩිනම් කරමින් ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ එහි ප්‍රතිලාභ ජනතාවට ලබාදීමට කටයුතු කරන ලෙස ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා උපදෙස් දී තිබේ.

ජනාධිපතිවරයාගේ සංකල්පයක් වූ වැව් ගම් පුබුදුව ක්‍රියාවට නැංවෙන්නේ හරිත දේශගුණික අරමුදලේ රුපියල් මිලියන 3,682ක හා ශ්‍රී ලංකා රජයේ අරමුදල් රුපියල් මිලියන 1,250ක වියදමිනි. 2015 නොවැම්බර් මස ප්‍රංශයේ පැරිස් නුවර පැවති එක්සත් ජාතීන්ගේ දේශගුණික විපර්යාස පිළිබඳ රාමුගත සම්මුතියට එළැඹීමෙන් පසු එම ගිවිසුමේ මූලික අරමුණක් වූ දේශගුණික විපර්යාසවල අනිසි බලපෑම්වලට මුහුණ දීම සඳහා මුල්‍ය පහසුකම් සැලසීම යටතේ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් කරන ලද ඉල්ලීමක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මේ සඳහා මුදල් ලැබුණි.

මේ ව්‍යාපෘතිය පොළොන්නරුව, කුරුණෑගල, අනුරාධපුර, වව්නියාව, පුත්තලම, ත්‍රිකුණාමලය හා මන්නාරම යන දිස්ත්‍රික්ක 7ක මල්වතුඔය, මී ඔය හා යාන් ඔය යන ගංගා ද්‍රෝණි 03 ආශ්‍රිතව ක්‍රියාවට නැංවේ. එල්ලංගා පද්ධති 16ක ග්‍රාමීය වැව් 325ක් හා පරිසර පද්ධති 75ක් මේ යටතේ ප්‍රතිස්ථාපනය කෙරේ. එසේම දේශගුණික සුහුරු කෘෂිකර්මාන්තය යටතේ ග්‍රාමීය වැව් 325ක් ආශ්‍රිතව හෙක්ටයාර 9,750ක වී ගොවිතැන වැඩි දියුණු කිරීම, සුළු පරිමාණ ගොවීන් 520,000කට කෘෂි කාලගුණික උපදෙස් ලබාදීම හා ගොවි කාන්තාවන් 16,677ක් දේශගුණික සුහුරු කෘෂිකර්මාන්තයට යොමු කිරීමටද සැලසුම් කර ඇත.

[දිනුක මලින්ද හේරත්]

 

මාතෘකා