යුරෝපා සංගමයේ ප්‍රතිත්‍රස්ත කටයුතු සම්බන්ධීකාරක හෙට දිවයිනට

 ඡායාරූපය:

යුරෝපා සංගමයේ ප්‍රතිත්‍රස්ත කටයුතු සම්බන්ධීකාරක හෙට දිවයිනට

යුරෝපා සංගමයේ ප්‍රතිත්‍රස්ත කටයුතු සම්බන්ධීකාරක ජිල් ද කෙයාර්ශෝව් මහතා මෙරට සංචාරයක නිරත වීමට නියමිතය.

යුරෝපා සංගමය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පෙන්වා දෙන්නේ කෙයාර්ශෝව් මහතා ශ්‍රී ලංකාවට අමතරව මාලදිවයිනේද සංචාරය කිරිමට නියමිත බවයි. හෙට (12) සිට ලබන 16 වැනිදා දක්වා ඔහු මෙම සංචාරයේ නිරත වන බව යුරෝපා සංගමය පවසයි.

ආරක්ෂක කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ගනු ලබන ක්‍රියාමාර්ගවලට සහාය දැක්වීම මෙම සංචාරයේ අරමුණ වී තිබේ. කෙයාර්ශෝව් මහතා මෙම සංචාරය තුළදී ආණ්ඩු සහ විපක්ශයේ නියෝජිතයින්, ආරක්ෂක අංශ ප්‍රධානීන් මෙන්ම සිවිල් සංවිධාන නියොජිතයන් සමඟ සාකච්ඡා කිරිමට නියමිත බව යුරෝපා සංගමය සඳහන් කරයි.