පොහොට්ටුවට තවමත් වැඩපිළිවෙළක් නෑ : වාසුදේව නානායක්කාර

පොහොට්ටුවට තවමත් වැඩපිළිවෙළක් නෑ : වාසුදේව නානායක්කාර

පොහොට්ටුවට තවමත් අපේක්ෂකයෙක් හෝ වැඩපිළිවෙළක් හෝ සන්ධානයක් නොමැති බවත් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අඩමානෙට හෝ බලාපොරොත්තුව සිටින්නේ මහ මැතිවරණයක් බවත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වාසුදේව නානායක්කාර මහතා පැවසීය.

ඔහු මේ අදහස් ප්‍රකාශ කළේ පෞද්ගලික රූපවාහිනි නාලිකාවක වැඩසටහනකට එක්වෙමිනි.

මේ වන විට සියල්ල ප්‍රමාදව තිබෙන බව පවසන මන්ත්‍රීවරයා ඉක්මනින් ඒවා ආරම්භ කළ යුතු බවද සඳහන් කළේය. පක්ෂ නායකයින් මුණගැසෙන විට මේ බව තමන් නැවත නැවත මතක් කළත් ඊට අවශ්‍ය බරක් නොතබන බවද සඳහන් කළේය. එසේම මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා තම අදහස්වලට ඇහුම්කන් දෙන ප්‍රමාණයකුත්, නොදෙන ප්‍රමාණයකුත් තිබෙන බව පවසන ඔහු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා කල්පනා කරනවා ඇත්තේ මහ මැතිවරණයක් ගැන විය හැකි බවද පැවසීය.

මාතෘකා