දයාසිරි ජයසේකර සාක්ෂි ලබාදීම සඳහා පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභාවට පැමිණෙයි

 ඡායාරූපය:

දයාසිරි ජයසේකර සාක්ෂි ලබාදීම සඳහා පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභාවට පැමිණෙයි

පාස්කු ඉරිදා සිදු වූ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය පිළිබඳව සොයා බලා පාර්ලිමේන්තුවට වාර්තා කිරීම පිණිස පත් කළ පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභාව අද (10) පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේදී රැස් විය.

අද පවතින කාරක සභාව හමුවේ සාක්ෂි ලබාදීමට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මහලේකම්, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දයාසිරි ජයසේකර මහතා පැමිණියේය. මන්ත්‍රී දයාසිරි ජයසේකර මහතා වෙත මීට පෙර කාරක සභාව හමුවේ පෙනී සිටින ලෙස දන්වා තිබුණද ඒ මහතා කාරක සභාව හමුවේ පෙනී සිටීම ප්‍රතික්ෂේප කර තිබුණි.

කෙසේ වෙතත් මන්ත්‍රීවරයා අද පවතින කාරක සභාව හමුවට පැමිණ තිබූ අතර කාරක සභාව නියෝජ්‍ය කතානායක ආනන්ද කුමාරසිරි මහතාගේ සභාපතීත්වයෙන් ආරම්භ විය.