ජාතික අනතුරු නිවාරණ සතිය ජූලි 01වැනිදා සිට ජූලි 05 වැනිදා දක්වා දීප ව්‍යාප්තව ක්‍රියාත්මකයි

 ඡායාරූපය:

ජාතික අනතුරු නිවාරණ සතිය ජූලි 01වැනිදා සිට ජූලි 05 වැනිදා දක්වා දීප ව්‍යාප්තව ක්‍රියාත්මකයි

ජාතික අනතුරු නිවාරණ සතිය ජූලි 01 වැනිදා සිට ජූලි 05 වැනිදා දක්වා දීප ව්‍යාප්තව ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු යොදා ඇති බව වැඩ බලන සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය ලක්මාල් ගම්ලත් මහතා පවසයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ වාර්ෂිකව සිදු වන මිලියනයක් පමණ වන රෝහල්ගත වීම් මෙන්ම ආබාධ තත්ත්වයට පත්වීම සඳහාත් අනතුරු ප්‍රධානතම හේතුව බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා පවසයි. රටේ ඵලදායික කණ්ඩායම වන වයස අවුරුදු 15 - 44ත් අතර පුද්ගලයින්ගේ මරණවලට ප්‍රධානතම හේතුව හදිසි අනතුරුයි. මෙයට හේතුව ලෙස නොසැළකිලිමත්භාවය පෙන්වා දෙන අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා මේ හේතුවෙන් මේ සඳහා ප්‍රතිකාර වෙනුවෙන් රජය විශාල වියදමක් සිදු කරන බවත් කීය.

හදිසි අනතුරු ලෙසින් හැඳින්වෙන්නේ මාර්ග අනතුරු පමණක් නොවන බවත් එය වැටිම්, සතුන් සපාකෑම්, මාර්ග අනතුරු, යම් වස්තුවක් ගෑවීම, කැපීම්, විෂවීම්, සත්ත්ව දෂ්ඨ කිරීම් යනාදියත් අනතුරු ගනයට වැටෙන බවත් ජනරාල්වරයා කියා සිටියි. මෙම තත්ත්වයන් අවම කිරීමේ අරමුණින් මෙම වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතය.


ඒ අනුව ජූලි 01 වැනිදා මාර්ග අනතුරු වැළැක්වීමේ දිනය, ජූලි 02 වැනිදා සේවා ස්ථානයන්හි අනතුරු වැළැක්වීමේ දිනය, ජූලි 03 වැනිදා නිවාස හා වැඩිහිටි නිවාසවලදී සිදුවන අනතුරු වැළැක්වීමේ දිනය,
ජූලි 04 වැනිදා පෙර පාසල්හි අනතුරු වැළැක්වීමේ දිනය, ජූලි 05 වැනිදා පාසල් තුළදී සිදු වන අනතුරු අවම කිරීම සඳහා දිනය ලෙසත් නම්කර තිබේ.