රට ගම්මිරිස්වලට තිත

 ඡායාරූපය:

රට ගම්මිරිස්වලට තිත

දේශීය ගම්මිරිස් ගොවියා සුරැකීම සඳහා ගම්මිරිස් පිටරටින් ආනයනය කිරීම වහාම නැවතිය යුතු බව කෘෂිකර්ම, ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාර්ග සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් අමාත්‍ය පී. හැරිසන් මහතා ඊයේ (28) පැවසීය.

මෙරට ගම්මිරිස් වගාවේ නිරතවී සිටින ගොවීන්ට සහනයක් ලබා දීම ගම්මිරිස් විදේශ රටවලින් ආනයනය කිරීම නැවැත්වීමට හේතු වන බවත් උඳු නිෂ්පාදනය කරන ගොවීන්ට සහනයක් වශයෙන් ආනයනික උඳු කිලෝවක් සඳහා රුපියල් 200ක බද්දක් පනවා උඳු ගොවියා ආරක්ෂා කිරීමට කටයුතු කළ බවත් අමාත්‍යවරයා එහිදී පැවසීය.

එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහන යටතේ ක්‍රියාත්මක ණය සහනාධාර මත ඉදිරියේදී එළවළු ප්‍රවාහනය සඳහා ලොරි රථ ලබා දීමට අවශ්‍ය කටයුතු කරන ලෙසත් පොහොර සහනාධාරය යටතේ මෙතෙක් ලබා දෙන පොහොර නොමිලේම ලබා දෙන ලෙසත් එම අවස්ථාවට සහභාගි වූ මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතාගෙන් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා ඉල්ලීමක්ද කළේය.

[සඳමිණි කළුආරච්චි] [කංචන කුමාර ආරියදාස ]

මාතෘකා