පිටරටින් ගම්මිරිස් ආනයනය කිරීම නවත්වයි

 ඡායාරූපය:

පිටරටින් ගම්මිරිස් ආනයනය කිරීම නවත්වයි

දේශීය ගම්මිරිස් ගොවියා සුරැකීම උදෙසා ගම්මිරිස් පිටරටින් ආනයනය කිරීම වහාම නැවැත්වූ බව කෘෂිකර්ම, ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාර්ග සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් අමාත්‍ය පී. හැරිසන් මහතා එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහන යටතේ ගොවීන් සහා ණය ලබාදීමේ දඹුල්ලේ පැවති උත්සවයට එක්වෙමින් පැවසීය.

ගම්මිරිස් ආනයනය නැවැත්වීමට හේතුව වූයේ මෙරට ගම්මිරිස් වගාවේ නිරත වී සිටින ගොවීන්ට සහනයක් ලබාදීම සඳහා බවත්, උඳු නිෂ්පාදනය කරන ගොවීන්ට සහනයක් වශයෙන් ආනයනික උඳු කිලෝවක් සහා රු.200ක බද්දක් පැනවීම මඟින් උඳු ගොවියා ආරක්ෂා කිරීමටද තමා කටයුතු කළ බව අමාත්‍යවරයා අවධාරණය කළේය. ඉදිරියේ එළවළු ප්‍රවාහනය සඳහා ලොරි රථ ʻඑන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකාʼ වැඩසටහන යටතේ ණය සහනාධාර මත ලබාදීමට අවශ්‍ය වැඩකටයුතු සිදුකර දෙන මෙන් හා පොහොර සහනාධාරය මින් ලබාදෙන පොහොර නොමිලයේම ලබාදෙන ලෙස එම ස්ථානයේ සිටි මුදල් අමාත්‍යවරයාගෙන් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා ඉල්ලීමක්ද කළේය. වී මිලදී ගැනීම සහ සේනා දළඹු ව්‍යවසනය පිළිබඳවද දඹුල්ලේදී අමාත්‍යවරයා සිය අදහස් පළ කළේය.