පිළිකා රෝගීන්ට ලබා දෙන ඖෂධ වර්ග 3ක හිඟයක්

 ඡායාරූපය:

පිළිකා රෝගීන්ට ලබා දෙන ඖෂධ වර්ග 3ක හිඟයක්

මහරගම අපේක්ෂා රෝහලේ පවතින ඖෂධ හිඟය ඉදිරි සති දෙක ඇතුළත යථා තත්ත්වයට පත්කරන බව සෞඛ්‍යය අමාත්‍යාංශය පවසයි.

එහි වෛද්‍ය සැපයුම් අංශයේ අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය ලාල් පනාපිටිය මහතා සඳහන් කළේ, පිළිකා සඳහා ලබා දෙන ඖෂධ වර්ග තුනක හිඟයක් මේ වන විට වාර්තා වන බවයි. ඉන් ඖෂධ දෙකක් ඉදිරි සතිය තුළ මෙරටට ලැබීමට නියමිත බවත් 

අනෙක් ඖෂධය සති දෙකක් ඇතුළතෙ මෙරටට ලබා ගැනීමට කටයුතු කරමින් ඇති බවත් ඒ මහතා වැඩිදුරටත් පවසයි. ඖෂධ ගෙන්වීමේ ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියේ පැවති ගැටලුවක් හේතුවෙන්, මේ තත්ත්වය නිර්මාණය වී ඇති බව වෛද්‍ය ලාල් පනාපිටිය මහතා සඳහන් කරයි. මේ අතර මහරගම අපේක්ෂා රෝහලේ හිඟ වී ඇති එම ඖෂධ රෝහල මගින් මිලදී ගෙන රෝගීන්ට ලබා දෙන්නැයි, රෝහල් පාලනාධිකාරියට උපදෙස් දී තිබේ. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ, පුද්ගලික අංශයෙන් ඖෂධ මිලදී ගැනීම සඳහා ප්‍රමාණවත් මුදල් රෝහල වෙත නිකුත් කර ඇති බවයි. රෝගීන්ට අපහසුතාවක් ඇති නොවන පරිදි ඖෂධ නිකුත් කරන්නැයිද, අමාත්‍යාංශය නිලධාරීන්ට උපදෙස් දී තිබේ. පසුගිය සමයේ රට තුළ පැවති දේශපාලන අර්බුදය හමුවේ ඖෂධ ගෙන්වීම සඳහා වන ප්‍රසම්පාදන කටයුතුවලට බාධා එල්ල විය. ඒ හේතුවෙන්, මේ වන විට ඇතැම් ඖෂධවල හිඟ වාර්තා වන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පෙන්වා දෙයි. අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ, රට තුළ හිඟ වී ඇති ඖෂධ කඩිනමින් මෙරටට ගෙන්වා ගැනීමට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගෙන ඇති බවයි.