ඊ - හෙල්ත් කාඩ්පත ජනගත කිරීම 21 වැනිදා කළුතරින් ඇරඹෙයි

 ඡායාරූපය:

ඊ - හෙල්ත් කාඩ්පත ජනගත කිරීම 21 වැනිදා කළුතරින් ඇරඹෙයි

නවීන වෛද්‍ය විද්‍යාවේ ක්‍රමෝපායන් ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවට හඳුන්වාදීමේ අරමුණින් මිලියන 21ක් වූ ජනතාවට ඊ - හෙල්ත් කාඩ්පත හදුන්වාදීම පෙබරවාරි 21 වැනිදා කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය කටයුතු යොදා ඇත.

සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් එදින පෙරවරු 9ට කළුතර මහ රෝහලෙන්ද, පෙරවරු 11ට බේරුවල මූලික රෝහලෙන්ද, පස්වරු 1ට බණ්ඩාරගම දිසා රෝහලෙන්ද ඊ - හෙල්ත් කාඩ්පත ජනතාවට හදුන්වාදීමට නියමිතය. විදේශිය ආයෝජනයක් මත ඊ - හෙල්ත් කාඩ්පත හඳුන්වා දෙන අතර, පළමු අදියරේදී රෝහල් 200කින් කාඩ්පත් නිකුත් කිරීමට නියමිතය. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයාගේ සංකල්පයක් මත මේ වන විට දිවයින පුරා සියලුම රෝහල් පරිගණක ගත කිරීම ආරම්භ කර තිබේ. 2019 වසර අවසන් වන විට රෝහල් 300ක් පමණ පරිගණකගත කිරීම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයාගේ අපේක්ෂාව වන අතර ඊ - හෙල්ත් කාඩ්පත හඳුන්වාදීමෙන් පසු මාස 06ක් තුළ මිලියන 21ක ජනතාවට ඊ - හෙල්ත් කාඩ්පත ලබාදීමට කටයුතු කරන බව සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශිය වෛද්‍ය අමාත්‍ය දොස්තර රාජිත සේනාරත්න මහතා පවසයි. මෙම කාඩ්පත මගින් කිසියම් රෝගියෙකුගේ සියලුම වෛද්‍ය වාර්තා, දත්ත ගබඩා කර ඇත. රෝගියා රෝහල වෙත සිහිසුන්ව පැමිණියද  ඊ - හෙල්ත් කාඩ්පත භාවිත කරමින් ප්‍රතිකාර කිරීම ආරම්භ කිරීමට හැකියාවක් ලැබෙන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙයි. මාස 02ක පමණ කාලයක් ඊ - හෙල්ත් කාඩ්පත් නිකුත් කිරීමේදී මතුවන ප්‍රශ්න ගැටලු විසඳීමට පියවර ගන්නා ලෙස සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ තොරතුරු තාක්ෂණ අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය ඉන්දික ජාගොඩ මහතාට උපදෙස් ලබා දී ඇත.

ඊ - හෙල්ත් කාඩ්පත නිකුත් කිරීමේදී පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව සමඟද සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ඒකාබද්ධ වී ඇත. පෞද්ගලික සායන සහ පෞද්ගලික රෝහල් වලටද ඊ - හෙල්ත් කාඩ්පත ලබාදීමෙන් ප්‍රතිකාර සේවා ලබාගැනීමට රෝගියාට හැකියාව ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙයි. මෙම වැඩපිළිවෙලට සමගාමීව පවුලේ වෛද්‍යවරයා සංකල්පයද හඳුන්වාදීමට නියමිතය. එහිදී පුද්ගලයින් 10,000කට එක් වෛද්‍යවරයෙකු පත් කර වසරක් තුළ ඔවුන් පරීක්ෂා කර රෝග හදුනා ගත යුතුය. ඉන් පසු සැම පුද්ගලයෙකුම මාස 06කට වරක් පරීක්ෂා කිරීම අනිවාර්ය කරන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා සඳහන් කරයි. මෙම පරීක්ෂා කිරීම්වල වෛද්‍ය වාර්තාද ඊ - හෙල්ත් කාඩ්පතට ඇතුළත් කිරීමට නියමිතය. ඊ - හෙල්ත් කාඩ්පත තුළ කිසියම් පුද්ගලයෙකුට අදාළ තොරතුරු සහ වෛද්‍ය වාර්තා තොරතුරු ඇතුළත් කර ඇති බවද සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි