ගම්පෙරළියෙන් මාතලේට සංවර්ධන ව්‍යාපෘති 1104ක්

 ඡායාරූපය:

ගම්පෙරළියෙන් මාතලේට සංවර්ධන ව්‍යාපෘති 1104ක්

ගම්පෙරළිය වැඩසටහන යටතේ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය පුරා ලබන මාර්තු මාසයේ රුපියල් මිලියන 800ක වියදමින් සංවර්ධන ව්‍යාපෘති 1104ක වැඩ ආරම්භ කරන බව මාතලේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් එස්.එම්.කේ.ජී පෙරේරා මහතා පවසයි.

මාතලේ මැතිවරණ කොට්ඨාසයක් සදහා රුපියල් මිලියන 200 බැගින් මිලියන 800ක මුදලක් වෙන් කොට තිබේ. ග්‍රාමීය මාර්ග,  සුළු වාරිමර්ග, බෝක්කු, පාලම් ඇතුළු විවිධ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති රැසක් ආරම්භ කිරීම සදහා මේ වන විටත් අනුමත වී තිබෙන අතර දැනට අනුමත වී ඇති ව්‍යාපෘති 1104ක වැඩ කටයුතු ලබන මාර්තු මාසයේ මුල් සතියේ ආරම්භ කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙස දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයා නිලධාරින්ට උපදෙස් දුන්නේය. මෙම ව්‍යාපෘති කඩිනමින් අවසන් කිරිමෙන් පසු නැවතත් මැතිවරණ කොට්ඨාසයකට රුපියල් මිලියන 100 බැගින් ලබාගැනිමේ අවස්ථාව හිමිවන බව දිසාපතිවරයා පැවසීය. මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ ගම්පෙරලිය සංවර්ධන වැඩ සටහන සම්බන්ධයෙන් දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ පැවැති ගම්පෙරලිය සමාලෝචන රැස්වීමකදී මෙම තොරතුරු අනාවරණය විය.