ග්‍රාමශක්ති බස්නාහිර පළාත් මෙහෙයුම් කමිටු රැස්වීම ජනපති ප්‍රධානත්වයෙන්

 ඡායාරූපය:

ග්‍රාමශක්ති බස්නාහිර පළාත් මෙහෙයුම් කමිටු රැස්වීම ජනපති ප්‍රධානත්වයෙන්

ග්‍රාමශක්ති ජනතා ව්‍යාපාරයේ බස්නාහිර පළාත් මෙහෙයුම් කමිටු රැස්වීම ඊයේ (18) පෙරවරුවේ විළිඹුල, හේනේගම ප්‍රදේශයේදී ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණි.

ගම්පහ, කොළඹ සහ කළුතර දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන් විසින් එම දිස්ත්‍රික්ක තුළ ග්‍රාමශක්ති වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වන අන්දම සහ ඉදිරි වැඩපිළිවෙළ පිළිබඳ ඉදිරිපත් කිරීම් එහිදී සිදු කළහ. පළමු වතාවට ග්‍රාමශක්ති සමිති දෙකක් අතර ගිවිසුමකට අත්සන් තැබීමද ඊයේ එහිදී සිදු කළ අතර ඒ අනුව අවිස්සාවේල්ල පුවක්පිටිය දකුණ ග්‍රාමශක්ති සමිතිය ලංකා හෙළ ඔසු පැන් ග්‍රාමශක්ති සමිතිය සමග  කොළ නිෂ්පාදන අඛණ්ඩව ලබා ගැනීම පිළිබඳව ගිවිසුමකට එළැඹිණි.