උතුරු නැගෙනහිර ගංවතුරෙන්, නියඟයෙන් ආපදාවට පත් අක්කර 22,530කට වන්දි ලබාදීම ඇරඹේ

 ඡායාරූපය:

උතුරු නැගෙනහිර ගංවතුරෙන්, නියඟයෙන් ආපදාවට පත් අක්කර 22,530කට වන්දි ලබාදීම ඇරඹේ

පසුගිය ජනවාරි මස පැවති දැඩි වර්ෂාවෙන් උතුරු නැ‍ගෙනහිර ආපදාවට පත් ගොවිබිම් සඳහා කෘෂි රක්ෂණ මණ්ඩලය මඟින් වන්දි ලබා දීමට කඩිනම් කරන්නැයි කෘෂිකර්ම, ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාර්ග සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් අමාත්‍ය පී. හැරිසන් මහතා කෘෂි රක්ෂණ මණ්ඩලයට ලබා දුන් උපදෙස් අනුව මාර්තු මසට පෙර සියලු ගොවීන් වෙනුවෙන් වන්දි ලබා දිය හැකි බව කෘෂි රක්ෂණ මණ්ඩලයේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් පණ්ඩුක වීරසිංහ මහතා පැවසීය.

පසුගිය මස කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා කිලිනොච්චිය හා මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ ගොවිබිම් කිහිපයක සිදු කළ නිරීක්ෂණ චාරිකාවේදී හානියට පත් ගොවිබිම් කඩිනම්ව සමීක්ෂණය සඳහා කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් ද මේ සඳහා යෙදවිය යුතු යැයි කළ ඉල්ලීමකට අනුව කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් හා කෘෂි රක්ෂණ මණ්ඩලයේ නිලධාරීන් හාරසියයක් මේ සඳහා යෙදවූ බව අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා කීය. ගංවතුරෙන් කිලිනොච්චිය දිස්ත්‍රික්කයේ කුඹුරු අක්කර 8950, මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ 2100, මන්නාරම1530 හා වව්නියාව දිස්ත්‍රික්කයේ 8750 ක්ද යාපනයේ පැවති දැඩි නියඟයෙන් අක්කර 1200ක් හානි සිදු වූ බවත්, මේ සඳහා රුපියල් මිලියන 400ක් වෙන්කර ඇති බවත්, ගොවීන් සඳහා ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙම මස 14,15,16 දිනවල වන්දි ප්‍රදානය කිරීමට නියමිත බව අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා කීය.

සමීප චන්ද්‍රිකා ඡායාරූප, ඩ්‍රෝන තාක්ෂණය භාවිතයෙන් ලබා ගත් ඡායාරූප හා නිලධාරීන්ගේ ක්ෂේත්‍ර සමීක්ෂණය තුළින් වගා හානි සමීක්ෂණය සිදුකළ බවත්, යම් ගොවියෙකුට වන්දි ලබා දීමේදී පැන නගින ගැටළු වෙනුවෙන් අභියාචනා මඟින් නැවත සමීක්ෂණයන් සිදු කළ හැකි බවත්, ගොවීන්ගේ ඉල්ලීම අනුව රජය මේ සඳහා ප්‍රතිපාදන වෙන්කර ගත හැකි බව හෙතෙම වැඩිදුරටත් කීය. නියඟයෙන් හා ගංවතුරෙන් සිදුවූ පූර්ණ හානි වෙනුවෙන් අක්කරයක් සඳහා රුපියල් 40,00ක් කෘෂි රක්ෂණ මණ්ඩලය විසින් ගොවීන්ට ලබාදෙන බවත්, උතුරු නැගෙනහිර ඇතැම් වගා භූමි තුළ මේ දක්වාම සමීක්ෂණ කටයුතු සිදු කරගෙන යන බව කෘෂි රක්ෂණ මණ්ඩලය පවසයි.