මහරගම අපේක්ෂා රෝහලේ දායක ඇටමිදුලු බද්ධය ආරම්භ කිරීමට සැලසුම්

 ඡායාරූපය:

මහරගම අපේක්ෂා රෝහලේ දායක ඇටමිදුලු බද්ධය ආරම්භ කිරීමට සැලසුම්

මහරගම අපේක්ෂා රෝහලේ දායක ඇටමිදුලු බද්ධය ආරම්භ කිරීම පිළිබදව විශේෂ සාකච්ඡාවක් සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේදී පසුගියදා පැවැත්විනි.

මෙම රෝහලේ මෙතෙක් සිදු කරන ලද්දේ ස්වයං ඇටමිදුලු බද්ධයයි. එවැනි ඇටමිදුලු බද්ධ කිරීම් 50ක් සිදු කර ඇත. දායක ඇටමිදුලු බද්ධය ආරම්භ කිරීම සදහා මහරගම අපේක්ෂා රෝහලේ පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරිම පිළීබඳව එහිදී සාකච්ඡා කරන ලදි. මෙම රෝහලේ දැනට කාමර 02ක ඇටමිදුලු බද්ධයට නියමිත රෝගීන් නතර කර ඇති අතර එම කාමර සංඛ්‍යාව 08 දක්වා වැඩිකර දෙන ලෙස විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් ඉල්ලා සිටියහ. ඒ සඳහා අවශ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන ලබාදීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා පොරොන්දු වූ අතර, තවත් පිළිකා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් එම රෝහලට අනුයුක්ත කිරීමටද තීරණය කරන ලදි.

දායක ඇටමිදුලු බද්ධය ආරම්භ කිරිම සදහා මෙම රෝහලේ විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් 04 ක්, වෛද්‍යවරුන් 05 ක්, හෙදහෙදියන් 05 සහ රසායනාගාර විද්‍යාඥයින් 02 කට විධිමත් පුහුණුවක් ලබා දී ඇත. ඒ ඔස්ට්‍රෙිලියාවේ සිඩ්නි නුවර පිටි සෙන් වින්සන්ට් රෝහල මගිනි. අවශ්‍ය පහසුකම් ලබාදුන් පසු දායක ඇටමිදුලු බද්ධ කිරීම 2019 වසරේ දී ආරම්භ කිරීමට මහරගම අපේක්ෂා රෝහලේ වෛද්‍යවරුන් සුදානමින් සිටින බව විශේෂඥ වෛද්‍ය ප්‍රසාද් අබේසිංහ මහතා එහිදී පැවැසීය.