ඇල්ල සංචාරක තොරතුරු මධ්‍යස්ථාන නිලධාරියාට පහර දුන් ප්‍රාදේශීය සභාපතිට ඇප

 ඡායාරූපය:

ඇල්ල සංචාරක තොරතුරු මධ්‍යස්ථාන නිලධාරියාට පහර දුන් ප්‍රාදේශීය සභාපතිට ඇප

ඇල්ල සංචාරක තොරතුරු මධ්‍යස්ථානයේ ස්ථානභාර නිලධාරිවරයාට පහරදීම සම්බන්ධයෙන් චෝදනා ලබා සිටින ඇල්ල ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති බී.එම්. අමිල බස්නායක මහතා ඊයේ (10) ඇල්ල පොලීසියට බාරවීමෙන් පසු බණ්ඩාරවෙල වැඩබලන මහේස්ත්‍රාත් රුවන් බස්නායක මහතා වෙත ඉදිරිපත් කෙරිණි.

එහි දී රුපියල් ලක්ෂ 10ක බැගින් වූ ශරීර ඇප තුනක් මත ඔහු මුදා හැරීමට නියෝග කෙරුණු අතර සෑම මසකම අවසන් ඉරුදින ඇල්ල පොලීසියේ පෙනී සිටින ලෙසටත් මහේස්ත්‍රාත්වරයා විසින් නියෝග කෙරිණි.

ඇල්ල සංචාරක තොරතුරු මධ්‍යස්ථානයේ ස්ථානභාර නිලධාරි කේ.ඒ. ඉන්දික සෙනෙවිරත්න මහතාට පහරදීම නිසා ඒ මහතා අසාධ්‍ය තත්ත්වයෙන් බදුල්ල මහ රෝහලට ඇතුළත් කර බදුල්ල මහ රෝහලේ නේවාසිකව ප්‍රතිකාර ගනු ලැබීය. ඇල්ල පොලිස් සථානාධිපති ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක ඒ.එම්.එම්.කේ. අලගියවන්න මහතාගේ උපදෙස් පරිදි ඇල්ල පොලීසියේ නිලධාරීන් පිරිසක් විසින් මෙම සභාපතිවරයා මහේස්ත්‍රාත්වරයා වෙත ඉදිරිපත් කර තිබුණි.

ඇල්ල සංචාරක තොරතුරු මධ්‍යස්ථානයේ ස්ථානභාර නිලධාරි කේ.ඒ. ඉන්දික සෙනෙවිරත්න මහතාට පහරදීම නිසා ඒ මහතා අසාධ්‍ය තත්වයෙන් බදුල්ල මහ රෝහලට ඇතුළත් කර බදුල්ල මහ රෝහලේ නේවාසිකව ප්‍රතිකාර ගනු ලැබීය. ඇල්ල පොලිස් සථානාධිපති ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක ඒ.එම්.එම්.කේ. අලගියවන්න මහතාගේ උපදෙස් පරිදි ඇල්ල පොලීසියේ නිලධාරීන් පිරිසක් විසින් මෙම සභාපතිවරයා මහේස්ත්‍රාත්වරයා වෙත ඉදිරිපත් කර තිබුණි.

මාතෘකා