හිඟ ඖෂධ වර්ග 25ක් කඩිනමින් පිටරටින් ගෙන්වීමට පියවර

 ඡායාරූපය:

හිඟ ඖෂධ වර්ග 25ක් කඩිනමින් පිටරටින් ගෙන්වීමට පියවර

රෝහල්වල හිඟව පැවති ඖෂධ වර්ග 25කට අධික සංඛ්‍යාවක් කඩිනමින් ආනයනය කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය පවසයි.

ඇතැම් ඖෂධ මේ වන විටත් දිවයිනට ගෙන්වා ඇති බව එහි වෛද්‍ය සැපයුම් අංශයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෛද්‍ය ලාල් පනාපිටිය මහතා සඳහන් කරයි. හිඟව පැවති ජල භීතිකා ප්‍රතිශක්තිකරණ එන්නත් තොගයක් මේ වන විට ගෙන්වා ඇති අතර තවත් තොගයක් ලබන සිකුරාදා ලැබෙන බවද ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය. මීට අමතරව මහරගම අපේක්ෂා රෝහලේ හිඟව පැවති ඖෂධ වර්ග 15ක් අතුරින් 7ක් කඩිනමින් ගෙන්වීම සඳහා පියවර ගෙන තිබේ. වෛද්‍ය ලාල් පනාපිටිය මහතා සඳහන් කළේ, ඉන් ඖෂධ වර්ග 4ක් මේ වන විටත් දිවයිනට ලැබී ඇති බවයි. මේ අතර වකුගඩු බද්ධ කළ රෝගීන් සඳහා ලබා දෙන හිඟව පැවති ඖෂධයද මේ වන විට දිවයිනට ගෙන්වා ඇති අතර ඒවා රෝහල් වෙත ලබා දීමද ආරම්භ කර තිබේ. යම් ඖෂධයක් රජයේ රෝහල්වල හිඟ වුවහොත් ඒවා දේශීය වෙළෙඳපොළෙන් වහාම මිලදී ගන්නා ලෙස රෝහල් අධ්‍යක්ෂවරුන්ට උපදෙස් දී ඇති බවත් දින 51ක් පැවති රජය සමයේ ඖෂධ මිලදී ගන්නා ටෙන්ඩර් ක්‍රියාවලිය බිඳ වැටීම ඇතැම් ඖෂධ හිඟ වීමට හේතු වී ඇති බවත් වෛද්‍ය ලාල් පනාපිටිය මහතා කියා සිටියි.