බැඳුම්කර පරීක්ෂණ කටයුතු කඩිනම් කිරීමට ජනපති උපදෙස්

 ඡායාරූපය:

බැඳුම්කර පරීක්ෂණ කටයුතු කඩිනම් කිරීමට ජනපති උපදෙස්

බැඳුම්කර චෝදනා සම්බන්ධ පරීක්ෂණ කටයුතු කඩිනම් කරන ලෙස ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා අදාළ අංශවලට උපදෙස් ලබා දී තිබේ.

ඊයේ (28 ) පෙරවරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේ පැවති සාකච්ඡාවකදී ජනාධිපතිවරයා බැඳුම්කර වංචාව පිළිබඳ විමර්ශන සභාවේ සාමාජිකයින් ඇතුළු බලධාරීන් පිරිසක් සමඟ මේ බව ප්‍රකාශ කළේය.  

පරීක්ෂණ පමාවීම යුක්තිය ඉටුවීමට බාධාවක් බවත් එම පරීක්ෂණ කටයුතු ඉතා කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක කර වැරදිකරුවන්ට එරෙහිව පියවර ගන්නා බවත් ජනාධිපතිවරයා අවධාරණය කළේය.