පළාත් සභා ඡන්දය පැවැත්වීමේ මත විමසුම් විභාගය ඇරඹේ

 ඡායාරූපය:

පළාත් සභා ඡන්දය පැවැත්වීමේ මත විමසුම් විභාගය ඇරඹේ

පළාත් සභාවල සීමා නිර්ණය පිළිබඳ කමිටු වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුව මඟින් සම්මත කර නොමැති අවස්ථාවක ඡන්දයක් පැවැත්වීමේ හැකියාවක් තිබේද යන්න පිළිබඳව ජනාධිපතිවරයා විසින් සිදුකර ඇති මත වීමසීමට අදාළ විභාගය අද (23) ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේදී ආරම්භ කෙරිණ.

අගවිනිසුරු ජයන්ත ජයසූරිය මහතා ප්‍රමුඛ පංච පුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ලක් ඉදිරියේ මෙම විභාගය පැවැත්වේ. බුවනෙක අලුවිහාරේ, සිසිර ද ආබෘ, ප්‍රසන්න ජයවර්ධන සහ විජිත් මළල්ගොඩ යන විනිසුරුවරු එම පංච පුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ලේ සෙසු සාමාජිකයන් වශයෙන් කටයුතු කරති. ජනාධිපතිවරයා විසින් යොමු කර ඇති මෙම මත විමසීමට අදාළව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය වෙත විවිධ පාර්ශව වලින් ලිඛිත දේශන 13ක් ඉදිරිපත් වී බව නඩු විභාගය ආරම්භයේදී අගවිනිසුරු ජයන්ත ජයසූරිය මහතා විවෘත අධිකරණය ප්‍රකාශ කර සිටියේය.

පළාත් සභා සීමා නිර්ණය කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවේදී ඡන්ද 139කින් පරාජය කර ඇති බව පාර්ශවකරුවකු වෙනුවෙන් පෙනී සිටි ජනාධිපති නීතිඥ සංජීව ජයවර්ධන මහතා අධිකරණය හමුවේ අවධාරණය කළේය. සීමා නිර්ණය වාර්තාව නැවත අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා කතානායකවරයා විසින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා ප්‍රමුඛ පංච පුද්ගල කමිටුවක් පත් කර ඇති බව සඳහන් කළ ජනාධිපති නීතිඥ ජයවර්ධන මහතා එම කමිටුව විසින් ඔවුන්ගේ වාර්තාව මෙතෙක් ඉදිරිපත් කර නොමැති බව කියා සිටියේය.

මෙම වාතාවරණය මත පාර්ලිමේන්තු ක්‍රියාදාමය මගහැර නීතිය අභිබවා ගොස් පළාත් සභා මැතිවරණයක් පැවැත්වීමට හැකියාවක් තිබේද යන ප්‍රශ්නය ජනාධිපතිවරයා විසින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය වෙත යොමුකර ඇති බව පෙන්වා දුන් ජනාධිපති නීතිඥ සංජීව ජයවර්ධන මහතා මෙය දැඩිව සැලකිල්ලට භාජනය කළ යුතු කරුණක් බව සිය දේශනය ඉදිරිපත් කරමින් කියා සිටියේය.