තිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක ජයගැනීමට ශ්‍රී ලංකාවට සහාය

 ඡායාරූපය:

තිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක ජයගැනීමට ශ්‍රී ලංකාවට සහාය

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහනේ ශ‍්‍රී ලංකා නියෝජිත Robert Juhkam මහතා ඊයේ (22) පෙරවරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේදී ජනාධිපති මෛතී‍්‍රපාල සිරිසේන මහතා හමු විය.

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන මඟින් දැනට මෙරට කි‍්‍රයාත්මක කෙරෙන වැඩසටහන් පිළිබඳව එහිදී නියෝජිතවරයා ජනාධිපතිවරයා දැනුවත් කළ අතර ශ‍්‍රී ලංකාවේ ජාතික සංවර්ධන ප‍්‍රමුඛතාවන්ට අනුකූලව තිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක ජය ගැනීමෙහිලා ශ‍්‍රී ලංකාවට සහය දක්වන බවටද ජනාධිපතිවරයා වෙත සහතික විය.