කුවේට්හිදී වද හිංසාවලට ලක් වූ ගෘහ සේවිකාවන් 60ක් යළි දිවයිනට

 ඡායාරූපය:

කුවේට්හිදී වද හිංසාවලට ලක් වූ ගෘහ සේවිකාවන් 60ක් යළි දිවයිනට

කුවේට්හිදී විවිධ හිංසාවට ලක් වූ ගෘහ සේවිකාවන් 60 දෙනෙකු දිවයිනට පැමිණ ඇත. ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන් සේවයට අයත් යූ එල් 230 දරණ ගුවන් යානයෙන් අද (22) උදෑසන එම පිරිස යළි දිවයිනට පැමිණ තිබේ.

ශ‍්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ හා කුවේට් තානාපති කාර්යාලයේ මැදිහත්වීම මත ඔවුන්ව මෙලෙස ගෙන්වාගෙන තිබේ. මෙසේ පැමිණ ඇත්තේ කුවේට් තානාපති කාර්යාලය මඟින් පවත්වාගෙන යනු ලබන සුරක්‍ෂා නිවාසයේ රැඳී සිටි කාන්තාවන් 45ක් හා එරට අපරාධ පරික්ෂණ දෙපාර්තමේත්තුව භාරයේ සිටි කාන්තාවන් 15ක පිරිසකි.

සුරක්ෂා නිවාසයේ රැඳී සිටි කාන්තාවන් ගිවිසුම කාලය තුළ රැකියා ස්ථානයේ සිදු වූ විවිධ කරදර හා අසනීප තත්ත්වයන් හේතුවෙන් කුවේට් තානාපති කාර්යාලය මඟින් පවත්වාගෙන යනු ලබන සුරක්‍ෂා නිවාසයට පැමිණ ඇත. මෙසේ පැමිණි ශ්‍රමිකයින් දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශවල පදිංචිකරුවන් වන අතර ඉන් ශ‍්‍රමිකයින් 14 දෙනෙකු සඳහා ගමන් ගාස්තු කාර්යාංශයේ සහන පියස සුභසාධන මධ්‍යස්ථානය මඟින් ලබාදී තිබේ. මේ වන විට තවත් ශ්‍රි ලාංකික ශ්‍රමිකයින් 173ක පිරිසක් කුවේට් සුරක්ෂා නිවාසයේ රැඳී සිටිති.