නිකිණි පුර පසළොස්වක පොහොය දිනය අදයි

 ඡායාරූපය:

නිකිණි පුර පසළොස්වක පොහොය දිනය අදයි

අද (14) නිකිණි පුර පසළොස්වක පොහොය දිනයයි. ශාසනික ප්‍රතිපත්තිවලට අනුව භික්ෂූන් වහන්සේලා පසුවස් එළැඹෙන්නේ නිකිණි පොහොය දිනයි.

බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පෑ දිනයේ සුභද්‍ර භික්ෂුව පැවසූ අභද්‍ර වචන හේතුවෙන් බුදු දහමේ චිරස්ථිතිය උදෙසා මහා කාශ්‍යප මහ රහතන් වහන්සේ මූලිකත්වයෙන් 500ක් රහතන් වහන්සේලා විසින් ප්‍රථම ධර්ම සංඝායනාව රජගහ නුවර සප්තපන්නි ගල් ගුහාව අසළ ආරම්භ කළේද අදවන් පොහොය දිනකයි.  

අජාසත්ත රජුගේ දායකත්වයෙන් රජගහ නුවරදී ප්‍රථම ධර්ම සංගායනාව පවත්වා ඇත්තේ අද වන් නිකිණි පොහොය දිනයකදීය.  බුදුන් වහන්සේගේ අග්‍ර උපස්ථාදායකයා වූ ආනන්ද හිමියන් රහත්භාවයට පත්වීම, බුදුන් වහන්සේගේ ලලාට ධාතුව නිධන් කර සේරුවිල චෛත්‍ය තැනීම ආරම්භ කිරීම, පෙරවස් මඟ හැර ගිය භික්ෂූන් වහන්සේලා පසුවස් සමාදන් වීම නිකිණි පුර පසළොස්වක පොහොය දිනයකදීය.