රාජ්‍ය ආයතන 4ක් කෝප් කමිටුව හමුවට

රාජ්‍ය ආයතන 4ක් කෝප් කමිටුව හමුවට

කෝප් කමිටුව හෙවත් පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව හමුවට රාජ්‍ය ආයතන 4ක් ඉදිරි සතියේදී කැඳවීමට නියමිත බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී, කෝප් කමිටු සභාපති සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහතා ඊයේ (13) ‘රැස’ කළ විමසීමකදී පැවසීය.

ඒ අනුව ලබන 20 වැනි දින ශ්‍රීලන්කන් ගුවන් සේවයත්, 21 වැනි දින ලංකා සතොස සමාගමත්, 22 වැනි දින ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය සහ 23 වැනි දින ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයත් කෝප් කමිටුව හමුවේ පෙනී සිටීමට නියමිත බව ඒ මහතා තවදුරටත් පැවසීය. මේ වන විට ඒ අදාළ ආයතන වෙත කැඳවීම් ලිපි යවා ඇති බවත් ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය

[තියේෂා ද සිල්වා]

මාතෘකා