හිටපු ගුවන් හමුදාපති සහ නාවික හමුදාපතිට ජනපතිගෙන් ගෞරව නිල දෙකක්

 ඡායාරූපය:

හිටපු ගුවන් හමුදාපති සහ නාවික හමුදාපතිට ජනපතිගෙන් ගෞරව නිල දෙකක්

හිටපු නාවික හමුදාපති විශ්‍රාමික අද්මිරාල් වසන්ත කරන්නාගොඩ සහ හිටපු ගුවන් හමුදාපති විශ්‍රාමික එයාර් චීෆ් මාෂල් රොෂාන් ගුණතිලක යන මහත්වරුන් ගෞරවනීය නිලයකින් පිදුම් ලබා තිබේ.

ත්‍රස්තවාදය රටින් තුරන් කිරීම සඳහා සිදු කළ අද්විතීය මෙ‍හෙවර ඇගයීම සඳහා ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් මෙම ගෞරවනීය නිලයන් පිරිනමා ඇත. ඒ අනුව හිටපු නාවික හමුදාපති විශ්‍රාමික අද්මිරාල් වසන්ත කරන්නාගොඩ මහතා ‘අද්මිරාල් ඔෆ් ද ෆ්ලීට්’ යන ගෞරවනීය නිලයෙන්ද හිටපු ගුවන් හමුදාපති විශ්‍රාමික එයාර් චීෆ් මාෂල් රොෂාන් ගුණතිලක මහතා ‘මාෂල් ඔෆ් ද එයාර් ෆෝස්’ යන ගෞරවනීය නාමයෙන්ද පිදුම් ලබා තිබේ.