හම්බන්තොටදී කැබ් රථයකට වෙඩි තැබීමක්

 ඡායාරූපය:

හම්බන්තොටදී කැබ් රථයකට වෙඩි තැබීමක්

හම්බන්තොට ගොන්නෝරුව මාර්ගයේ 06 කණුව ප්‍රදේශයේදී ඊයේ (04) කැබ් රථයකට වෙඩි තැබීමක් සිදුකර තිබේ.

වෙඩි ප්‍රහාරයට ලක් වූ කැබ් රථයේ රියදුරු විසින් වෙඩි ප්‍රහාරකයා අල්ලා හම්බන්තොට මූලස්ථාන පොලීසියට බාරදුන් බව හම්බන්තොට මූලස්ථාන පොලීසිය පවසයි. කැබ් රථයට වෙඩි තැබූ සැකකරු ස්කුටරයකින් පැමිණ වෙඩි තබා ඇති අතර වෙඩි වැදී ඇත්තේ කැබ් රථයේ බඳ ප්‍රදේශයටයි.

වෙඩි ප්‍රහාරයට ලක් වූ කැබ් රථයේ ගමන් කළ පුද්ගලයින් හම්බන්තොට ගොන්නෝරුවේ පදිංචිකරුවන් වන අතර ඉඩම් ආරවුලක් සම්බන්ධයෙන් ලබා දුන් කොන්ත්‍රාත්තුවකට අනුව මෙම වෙඩි තැබීම සිදුකර ඇති බව වාර්තා වේ. හම්බන්තොට පොලීසිය වෙඩි තැබීම සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර තිබේ .