ඌව, මධ්‍යම, දකුණු පළාත්වල නව ආණ්ඩුකාරවරු දිවුරුම් දෙයි

 ඡායාරූපය:

ඌව, මධ්‍යම, දකුණු පළාත්වල නව ආණ්ඩුකාරවරු දිවුරුම් දෙයි

පළාත් තුනක් සඳහා පත්කළ ආණ්ඩුකාරවරු තිදෙනෙක් ජනාධිපති නිල නිවසේදී අද (05) පෙරවරුවේ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන්හ.

ඒ අනුව රජිත කීර්ති තෙන්නකෝන් මහතා මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා වශයෙන්ද, මෛත්‍රී ගුණරත්න මහතා ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා වශයෙන්ද, හේමාල් ගුණසේකර මහතා දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා වශයෙන්ද දිව්රුම් දෙනු ලැබීය.