වීසා නැති විදේශිකයන් පිටුවහල්

වීසා නැති විදේශිකයන් පිටුවහල්

රැකියා සඳහා මෙරටට පැමිණ වීසා බලපත්‍ර නොමැතිව දිවයිනේ රැඳී සිටින සියලුම පුද්ගලයන් මෙරටින් පිටුවහල් කිරීමට විධිවිධාන යොදන මෙන් ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවට සහ සෙසු අංශ වෙත අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය උපදෙස් ලබා දී ඇති බව ඊයේ (29) නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම අමාත්‍යාංශය කියා සිටියේය.

ඉස්ලාම් ධර්මය ඉගැන්වීම සඳහා මෙරටට පැමිණ ඇති විදේශිකයන් පිළිබඳ කරුණු සොයා බලා ඔවුන් රට තුළ ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය පිළිබඳ ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් සකස් කිරීමේ අවශ්‍යතාව ගැන අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා, අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය වජිර අබේවික්‍රම මහතාත්, තැපැල් සේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය එම්.එච්.ඒ. හලීම් මහතාත් සමඟ ඊයේ සාකච්ඡාවක් පවත්වා තිබේ.

වීසා බලපත්‍රවලින් තොරව පුද්ගලයන් ගණනාවක්ම ආගමික පාසල්වල සේවය කරන බවට මෙහි දී තොරතුරු රැසක් අනාවරණය වී තිබේ. ඒ අනුව එම තොරතුරු ප්‍රකාරව අදාළ වීසා බලපත්‍ර නොමැතිව රැඳී සිටින සියලු විදේශිකයන් අදාළ රටවලට පිටුවහල් කිරීමට ඉදිරියේ දී කටයුතු කරනු ලැබේ.

[දිනුක මලින්ද හේරත්]

මාතෘකා